کمالوندی: امروز، کار نشدنی برای صنعت هسته ای ایران وجود ندارد

گروه ویدئو الف،   3980918042

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی: امروز، کار نشدنی برای صنعت هسته ای ایران وجود ندارد. در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار به لحاظ فنی ما می توانیم (بدون روس ها) کار را ادامه دهیم.

ابر آروان

آخرین عناوین