زائران اربعین ۹۹ از پرداخت عوارض خروج معاف شدند

گروه اقتصادی الف،   3980917056

در لایحه بودجه ۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند.

به گزارش فارس، طبق بند د تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۳۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند.

براساس این بند زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.