روحانی: من نگذاشتم ایران ناقض توافق باشد

گروه ویدئو الف،   3980913041

رئیس‌جمهور در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه با اشاره به توافق برجام گفت: من نگذاشتم ایران ناقض توافق باشد.