آنفلوانزای فصلی امسال با سال‌های گذشته چه تفاوتی دارد؟

گروه عکس الف،   3980910122

امسال هوا به‌ نسبت‌ سالهای گذشته‌ زودتر سرد شد و به همان نسبت‌ ویروس آنفلوآنزا با شدت بیشتری فعال است تا جایی که هفته گذشته ۳۹۱۵ نفر انواع مختلف بیماری تنفسی گزارش شد که ۳۴۲ مورد آن آنفلوانزا بود و از این تعداد ۱۵ نفر فوت کردند.