رونمایی از دستاوردهای نداجا

گروه عکس الف،   3980909106

آئین رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش، شامل پهپاد دریاپایه پلیکان و پروژه سورن، صبح شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ با حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد./ خبرگزاری فارس

رونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجارونمایی از دستاوردهای نداجا

عناوین مرتبط

آخرین عناوین