بارش شدید برف در آمریکا

گروه عکس الف،   3980907138

طوفان و بارش سنگین برف موجب لغو صد‌ها پرواز در دنور و سرگردانی مسافران در فرودگاه شد/میزان

 بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا بارش شدید برف در آمریکا
ابر آروان

آخرین عناوین