دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»

گروه عکس الف،   3980904031

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خانواده شهید مدافع امنیت «مرتضی ابراهیمی»، از اعضای گردان امام حسین(ع) ملارد که در جریانات و اغتشاشات اخیر در این شهرستان به شهادت رسید، دیدار کرد./ خبرگزاری فارس

دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهید «مرتضی ابراهیمی»
ابر آروان

آخرین عناوین