تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاه

گروه عکس الف،   3980903126 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

«تجمع دفاع از اقتدار و امنیت» یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی کرمانشاه برگزار شد.

تجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاهتجمع «دفاع از اقتدار و امنیت» در کرمانشاه
ابر آروان

آخرین عناوین