کیفیت آب در مناطق مختلف تهران چه فرقی با هم دارد؟

گروه اقتصادی الف،   3980901112

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ۳۰ درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم، بنابراین کیفیت یکسان نیست، در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی استفاده و یا مخلوط می‌کنیم، کیفیت تغییر می‌کند.

سید حسن رضوی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تفاوت کیفیت آب در مناطق مختلف تهران اظهار داشت: آبخوان سدها در تهران متفاوت است، بنابراین کیفیت آب نیز تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه سد کرج و لار بهترین کیفیت آب را دارند، افزود: کیفیت آب سایر سدها با شرایط سیلابی و غیر سیلابی تغییرات خواهد داشت ولی در شرایط فعلی کیفیت آب تمامی سدها مطلوب است. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: با همه این اوصاف باز هم 30 درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم، بنابراین کیفیت یکسان نیست، در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی استفاده و یا مخلوط می‌کنیم، کیفیت تغییر می‌کند.

وی گفت: رینگ تهران برقرار شده و میزان باقیمانده این پروژه نیز تا پایان سال به اتمام می‌رسد و با ورود تصفیه‌خانه ششم رینگ تهران، آماده مانور و توزیع یکنواخت آب برای مناطق می‌شود.