مدارس چهارمحال و بختیاری با تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند

گروه اجتماعی الف،   3980827184

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: مدارس چهارمحال و بختیاری روز سه شنبه با تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش مهر، فرحناز قائدامینی با بیان اینکه مدارس چهارمحال و بختیاری با تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند، اظهار داشت:  فعالیت تمام مدارس شهرستان های چهارمحال و بختیاری بجز شهرستان لردگان با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فعالیت مدارس شهرستان لردگان مطابق روزهای عادی است.