تحقیق و تفحص از شهرداری تهران امروز آغاز شد

گروه اقتصادی الف،   3980827166

رئیس کمیسیون عمران مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد.

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران  چندی پیش به کمیسیون عمران ارسال شد.

وی افزود: بر همین اساس، اعضای کمیسیون عمران مجلس تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را آغاز کردند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: این تفحص مربوط به مدیریت جدید شهردار تهران هم می‌شود و عملکرد مالی و همچنین نحوه واگذاری زمین‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

رضایی کوچی در ادامه گفت: این تفحص معطوف به زمان خاصی نیست و عملکرد 10 سال گذشته شهرداری تهران تاکنون مورد ارزیابی و بررسی مجلس قرار خواهد گرفت.