اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال معرفی شدند

گروه ورزشی الف،   3980827153

اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال تعیین شدند.

 به گزارش فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با معرفی هدایت ممبینی ، رئیس کمیته داوران و تصویب هیات رئیسه فدراسیون در جلسه امروز آقایان فریدون اصفهانیان، اسماعیل صفیری، حسین نیرویار، علیرضا کهوری، حیدر شکور و خانم نادره درودیان به عنوان اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.