پایتخت دایناسور سازی جهان

گروه عکس الف،   3980827079

شهر زیگونگ در استان سیچوان پایتخت تولید دایناسور چین است. صدها شرکت دایناسور سازی در این شهر فعالیت دارند. ۸۵ درصد از درخواست‌های جهان در‌این‌باره از این شهر تامین می‌شود.