اختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

گروه عکس الف،   3980826056

اختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی شامگاه شنبه با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه شامگاه شنبه در هتل پردیسان آزادی برگزار شد./خبرگزاری ایرنا

اختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامیاختتامیه سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
ابر آروان

آخرین عناوین