خلاصه نقد فيلم «مطرب» در برنامه هفت

گروه ویدئو الف،   3980825133

فراستی در برنامه تلوزیونی هفت: اين آشغال حتی ساخته ذهن نويسنده هم نيست و کپی يک فيلم خارجی است.

آخرین عناوین