هوای تهران پاک شد

گروه اجتماعی الف،   3980825121

در حال حاضر شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۴۱ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 41 قرار گرفته و هوای تهران پاک است. این در حالی است که طی هفته پیش شاخص آلودگی هوا به بیش از 160 و در برخی نقاط 180 رسید و به شدت آلوده بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در شرک کنترل کیفیت هوای تهران با تداوم بارش‌ها در طول روز اکثر مناطق تهران دارای هوای پاک و سالم شده‌اند و پیش‌ بینی می‌شود این روند تا چند روز ادامه داشته باشد.

تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 178 روز هوای سالم، 37 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز برای همه افراد داشته است.