نماینده مجلس: روحانی رو در رو با مردم حرف بزند

گروه اقتصادی الف،   3980825081

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بهتر است رئیس جمهور با مردم سخن گفته و رو در رو با مردم حرف بزند و دلایل افزایش قیمت بنزین را تشریح کند.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ممکن است دولت دلایلی برای افزایش قیمت داشته باشد، اما باید این دلایل برای مردم تشریح شود.

وی افزود: بهتر است رئیس جمهور با مردم سخن بگوید و رو در رو با مردم حرف بزند و این دلایل را تشریح کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم باید در جریان علل و عوامل اتفاقاتی همچون گرانی بنزین قرار بگیرند، لذا رئیس جمهور باید مردم را در جریان قرار دهد.

رضایی کوچی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی! صحبت شما با مردم آنها را در جریان قرار داده و توجیه می‌کند. باید به مردم آرامش دهید؛ مردم حق دارند که مطلع باشند این افزایش قیمت صرف چه مواردی می‌شود.

وی ضمن انتقاد به شیوه و زمان اجرای افزایش قیمت بنزین گفت: راهکارهای بهتری در این خصوص می‌توانست وجود داشته باشد تا بتواند از این نارضایتی جلوگیری کند.

رضایی گفت: دولت باید سازوکارهای لازم را قبل از افزایش قیمت بنزین انجام می‌داد مانند تولید خودروهای کم مصرف بنزین و بعد چنین اقدامی صورت می‌گرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خاتمه از رئیس جمهور خواست طی نشست خبری به طور مستقیم در خصوص علل افزایش قیمت بنزین با مردم صحبت کند.