حضور نظامیان روسیه در پایگاه نظامی آمریکا

گروه ویدئو الف،   3980825077

پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شما سوریه و شهر حلب پایگاه نظامی این کشور به دست سربازان روسی افتاده است.

ابر آروان

آخرین عناوین