اهرام سودان

گروه عکس الف،   3980825031

در دولت عمر البشیر توجهی مکان دیدنی سودان نشد و همین امر باعث آسیب دیدن برخی این ساختمان‌ها شده اما مسئولان امروز این کشور قصد دارند با ترمیم بناهای تاریخی این کشور گردشگرانی به اهرام کوچک کشورشان جذب کنند.