توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری ابر بدهکار فراری«دانیال زاده»

گروه سیاسی الف،   3980822150

سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری رسول دانیال زاده خبر داد.

به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به کشور بازگشت.

وی افزود: این فرد بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است.