زرشکِ بُرخوار

گروه عکس الف،   3980822104 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

«سیف اله معینی» باغدار « بُرخواری » تجربه چندین ساله کشت زرشک درشهرهای استان خراسان جنوبی را به اصفهان آورده و با توجه اینکه زرشک به آب کم نیاز دارد و با آب و هوای اصفهان سازگاری دارد، برداشت رضایت بخشی داشته است. زرشک با توجه به نیاز کم به آب می تواند به عنوان یک محصول اقتصادی مهم جایگاه ویژه ای را در استان اصفهان به خود اختصاص دهد. شهرستان برخوار بیش از ۳۰ هکتار باغ زرشک دارد./ خبرگزاری فارس

زرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوارزرشکِ بُرخوار
ابر آروان

آخرین عناوین