فروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیه

گروه عکس الف،   3980822095

یک شرکت در شهر یانگژو استان جیانگ سو چین توانست از طریق خرید آنلاین رکورد باورنکردی فروش یک میلیارد دلاری در ۶۸ ثانیه را بزند. این شرکت به غول تجارت الکترونیک معروف شده است.

فروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیهفروش یک میلیارد دلاری شرکت چینی در ۶۸ ثانیه
ابر آروان

آخرین عناوین