دیدگاه کاربران

ناشناس۱۱۶۶۵۱۹۱۳:۰۴:۱۷ ۱۳۹۸/۸/۲۲
تیتر نداره این جدول ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس۱۱۶۶۶۶۱۱۴:۲۱:۲۹ ۱۳۹۸/۸/۲۲
بنظر می رسد آمار صحیحی نیست و نمیشود به آن استناد علمی کرد زیرا در ذیل آن اشاره شده که از نتایج تماس مستقیم دانشگاه با دانشجویان! به دست آمده است در حالیکه بسیاری از دانشگاهها اصلا تماسی نمی گیرند یا شاید پیگیری نمی کنند بعنوان مثال اسم دانشگاه آزاد نیست در حالیکه به قول عبید زاکانی همه دانند و من دانم و تو دانی .. ! دانشگاه آزاد پیشتاز است در این مسابقه میدانی!؟

آخرین عناوین