گام دوم انقلاب وشکل گیری تمدن اسلامی

 دکتر محمود نقدی پور*،   3980822030
گام دوم انقلاب وشکل گیری تمدن اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب در چهل سالگی انقلاب را باید انقلاب دوم در دوره نظام اسلامی دانست. در گام دوم رهبر معظم  انقلاب برای آینده نظام افقی را ترسیم نمودند که ابعاد دیگر انقلاب در چهل سال دوم انقلاب تحقق یافت،  چرا که در گام اول انقلاب حوزه کارکردی گام اول انقلاب عمدتا حکومت، سیاست، دفاع و امنیت بود که با هدایت امام راحل و مقام معظم رهبری  تحقق یافت و در گام دوم انقلاب، رهبر فرزانه انقلاب دو حوزه مغفول  مانده فرهنگ و اقتصاد را هدف گام دوم بیان داشته اند، یعنی در این گام خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی مد نظر است، چرا که وقتی فرهنگ و اقتصاد کشور درست شود و پیشرفت اقتصادی بوجود آید یعنی معیشت مردم، ثروت ملی، فن آوری، علوم و پژوهش و عدالت اجتماعی و در نهایت پیشرفت مضاعف حاصل شود. 


لذا ضرورت دارد در آغاز گام دوم انقلاب با تکیه بر توان داخلی و با دل کندن از غرب، یک تحول در اندیشه ها بوجود آید و یک اندیشه انقلابی شکل گیرد و در پی آن اخلاق انقلابی و نیت انقلابی در میان کارگزاران ما شکل گیرد، در آن صورت اقتصاد و فرهنگ، مردمی، اسلامی و ایرانی انقلابی خواهد شد.


 مهمترین مانع تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، اندیشه غربی است که از داخل و خارج کشور همه اهتمام خود را صرف مسائل فرهنگی و اقتصادی نموده تا پیشرفت اقتصادی و فرهنگی حاصل نگردد. و لشکر پیشرو غرب گرا در داخل کشور لیبرال‌ها و امثال آنها هستند که هنوز انقلاب ملت ایران را باور ننموده اند و خود را باور ندارند و نمی توانند توانمندی و تکیه بر توان خودی را باور کنند. 


امروزه انقلاب ما برای هدف والای خود برای آینده طلایی، باید گذشته را درست بشناسد، و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری  دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید  و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنافداه ) است، نزدیک کنید. برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ و قطعا دشمنان انقلاب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حتی زمان حال را دنبال میکنند. و  از پول و همه ابزارها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید!

* عضو هیئت علمی و روندپژوه