متن کامل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران

گروه جهان الف،   3980821075

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در تازه‌ترین گزارشش ضمن تایید غنی‌سازی ایران در سایت فردو، اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و درصد غنای ایران بالاتر از حد مجاز تعیین شده در برجام است. همچنین در این گزارش آمده است که ایران در حال غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری است.

متن کامل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران

به گزارش ایسنا، متن کامل گزارش آژانس بدین شرح است:

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
GOV/2019/55

11 نوامبر 2019

راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231( 2015 )شورای امنیت  
گزارش مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی

A .مقدمه  

1 .این گزارش مدیرکل موقت به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسالمی ایران ) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک  (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231( 2015 ) شورای امنیت می باشد. این گزارش همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی و مشورت‌ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

B .سابقه

2 .در تاریخ 14 ژوئیه 2015 ،چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایاالت متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (3+EU/E3 )و ایران در مورد برجام توافق  کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231( 2015 )را به تصویب رساند که در آن از  جمله از مدیرکل درخواست نمود که "راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای   کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد"(8.para, 1.Corr and 53/2015/GOV.) در اوت 2015 ،شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای  ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده  در پرتو قطعنامه شماره 2231( 2015 )شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و  منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس  با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند 53/2015/GOV و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

3 .در دسامبر 2016 و ژانویه 2017 مدیرکل نه(9 )سند که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه  و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام   برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

4 .در 8 می 2019 ،ایران بیانیه‌ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که "... در راستای اعمال  حقوق خود، همانطور که در بندهای 26 و 36 برجام مصرح است، شورای عالی امنیت ملی ایران دستوری   مبتنی بر توقف برخی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد."

5 .هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات  مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ 2/9 میلیون یورو در سال می‌باشد. برای سال 2019. منابع مالی فرابودجه ای برای مبلغ 4 میلیون یورو از 2/9 میلیون یورو الزم است. تا تاریخ7 نوامبر2019 ، مبلغ 1/7 میلیون یورو منابع مالی فرابودجه‌ای برای تامین هزینه فعالیت‌های مرتبط با برجام برای سال  2019 و بعد آن در دسترس است.  

 C . فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

6 .از تاریخ 16 ژانویه 2016( روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام را  منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه‌ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی اوت 2019 مدیرکل موقت که در به روز رسانی های مربوطه  در دو گزارش در سپتامبر و نوامبر 2019 آمده است، بشرح ذیل گزارش می دهد.

1.C . فعالیتهای مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

7 .ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور 40-IR )را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده  است. ایران قرصهای اورانیوم طبیعی، میله‌های سوخت یا مجموعه‌های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور 40-IR طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرصهای سوخت اورانیوم  طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است. (بندهای 3 و 10 )

8 .ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه  ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند 15 .) در تاریخ 28 اکتبر 2019 ،آژانس راستی  آزمائی نمود که مقدار تولید شده و در حال استفاده از آب سنگین در این کارخانه 128.9 متریک تن می‌باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیش از 130 متریک تن آب سنگین نداشته است (بند 14.)

9 .ایران فعالیتهای مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR )و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX )و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای 18 و 21 ).

2.C .فعالیتهای مربوط به غنی سازی و سوخت

10 . در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP )در نطنز بیش از 5060 سانتریفیوژ 1-IR به صورت نصب شده  در 30 آبشار به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب  شده وجود نداشته است (بند 27 .)ایران 18 سانتریفیوژ 1-IR را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است. (بند 1، 29)

11 .ایران به غنی سازی UF6 در FEP و از زمان گزارش فصلی قبلی مدیرکل موقت ، غنی سازی اورانیوم  را در کارخانه آزمایشی غنی سازی در نطنز و کارخانه غنی سازی فردو در فردو ادامه داده است . در 8 جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF6 با غنای بالاتر از 3.67 درصد از اورانیوم 235 کرده است (بند 28 .)از آن زمان تا کنون، ایران  اقدام به غنی سازی اورانیوم تا 4.5 درصد از اورانیوم 235 کرده است. (بند 28.)

12 .همچنان که قبلا گزارش شده است  در اول جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 3.67 درصد اورانیوم  235( یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی فراتر رفته است (بند 56 .)میزان 300 کیلوگرم  UF6 معادل با 202.8 کیلوگرم اورانیوم می باشد.

13 .تا تاریخ 3 نوامبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی نمود که بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک میزان کلی ذخیره اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد اورانیوم 235 ایران  372.3  کیلوگرم (+ 130.7 کیلوگرم از زمان گزارش فصلی پیشین مدیر کل موقت) بوده است. این ذخیره شامل 212.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد از اورانیوم 235 تولید شده قبل از 8 جولای 2019 و 159.7 کیلوگرم اورانیوم  تولید شده از 8 جولای 2019 ، بوده است.

14 .در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP )بیش از 1044 سانتریفیوژ 1-IR در یک بال (واحد 2 )از  تأسیسات مزبور قرار داده نشده است (بند 46 .) در تاریخ 6 نوامبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی نمود که تعداد  1020 سانتریفیوژ 1-IR در شش آبشار نصب هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود که ده  سانتریفیوژ  1-IR در قالب طراحی موقعیت های 16 سانتریفیوژ 1-IR نصب شده بودند و یک سانتریفیوژ 1-IR در یک موقعیت جداگانه نصب شده بود، به منظور انجام "تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های پایدار". ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارحانه انجام نداده و  هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود  نداشته است (بند 45.)

15 .همچنانکه قبال گزارش شده است در 6 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران یک مخزن UF6 طبیعی را از FEP به FFEP منتقل کرده است. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی  نمود که این مخزن در FFEP برای خوراک دهی به دو آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که از 16 ژانویه 2016( روز  اجرای برجام ( میچرخند ، برای آماده سازی ، متصل شده است (بند 46.2 )همچنین در همان تاریخ آژانس   راستی آزمایی نمود که 2 آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که تمام زیرساختهای مرتبط با آنها در وضعیت غیرفعال مانده بودند(بند 46.2 )و دو آبشاری که در حال انجام اصلاحات به منظور تولید ایزوتوپهای پایدار بودند، بدون تغییر ماندند (بند 46.1 .)در 9 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران خوراک دهی UF6 به 2 آبشار سانتریفیوژ IR1 که از روز اجرای برجام در حال چرخش بودند را برای غنی سازی آغاز کرده است . از 6 نوامبر 2019 مواد هسته ای در FFEP قرار داده شده و از 9 نوامبر 2019 ایران غنی سازی را در  این کارخانه آغاز نموده است . (بند45.)

16 .همه سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای  29 ،47 ،48 و 70 .)با این حال ، در طول دوره این گزارش برخی از سانتریفیوژها و زیرساختهای وابسته به  آنها از انبار جهت نصب در PFEP در حالیکه تحت نظارت مستمر آژانس در کل فرایند قرار داشته اند ،خارج  شده اند. ( بند 70 )آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه  نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP )را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است  (بند 71 .) آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP ،از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته  است. (بند 51)

17 .از زمان گزارش فصلی پیشین مدیرکل موقت، ایران برخی فعالیتهای غنی سازی انجام داده که در  راستای برنامه بلند مدت غنی سازی تحقیق و توسعه اش، که در تاریخ 16 ژانویه 2016 به آژانس ارائه کرده  32 است ، قرار ندارند .( بند 52)

18 .در تاریخ 26 اکتبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در  TRR در ایران از میزان پرتودهی کمتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.  

19 .ایران هیچ‌کدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58.)

3.C .تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

20 .همانطور که قبلا گزارش شد، ایران در تاریخ 8 سپتامبر 2019 به آژانس اطلاع داد که اتصالهای سرپوش  را به نحوی تغییر خواهد داد که محصول و باقی مانده ها در 5 آبشار تحقیق و توسعه در نطنز (شماره های 2، 3، 4، 5 و 6) به صورت جداگانه جمع آوری شوند (بند 32 و 42 . )

21 .ایران در تاریخ 23 اکتبر 2019 طی نامه ای به آژانس اطالع داد که قصد دارد 6 نوع جدید از ماشینهای  سانتریفیوژ، مشخصا 7-IR ، IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در موقعیت تکی در PFEP نصب  را که در تاریخ 15 ژانویه 35 نماید. آژانس در مکاتبه مورخه

24 اکتبر 2019 از ایران خواست که الگوهایی را که در تاریخ 15 ژانویه 2016 به آژانس ارائه کرده بود به نحوی به روز رسانی نماید که مشخصات سانتریفیوژهای IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در بر گیرد. در مکاتبه مورخ 4 نوامبر 2019 ، ایران پرسش نامه اطلاعات طراحی  برای PFEP را به نحوی به روزرسانی نمود که تمامی انواع سانتریفیوژهای موجود را در بر گیرد.

22 .در تاریخ 5 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که سانتریفیوژها و آبشارهای زیر در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه نصب شده و با UF6 آزمایش میشوند (بند 42-32 : )تا 22 سانتریفیوژ IR2m شامل یک  آبشار 20 تایی ، تا 22 سانتریفیوژIR4 شامل یک آبشار 20 تایی ، تا 11 سانتریفیوژ IR5 شامل یک آبشار 10 تایی ، تا 34 سانتریفیوژ IR6 شامل یک آبشار 10 تایی و یک آبشار 20 تایی ، تا 33 سانتریفیوژ IR6s شامل یک آبشار 20 تایی و 12 سانتریفیوژ که در یک ترکیب جدید نصب شده اند (IR6smo ) 3 سانتریفیوژ تکی IR8 ،   یک سانتریفیوژ تکی IR3 ،یک سانتریفیوژ تکی IR6m ، یک سانتریفیوژ تکیIR6m ، یک سانتریفیوژ تکی  IR6m ،  دو سانتریفیوژ تکیIR7 ،  یک سانتریفیوژ تکی IR8B  ، یک سانتریفیوژ تکی  IRs و یک سانتریفیوژ تکی IR9 .ایران به آژانس اطلاع داده که تمامی آبشارهای نصب شده در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه در PFEP هرگاه که نصب شوند، برای انباشتن اورانیوم غنی شده اورانیوم به کار خواهند  رفت.

23 .در 21 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران نصب مجدد یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژ IR4 و یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژ IR2m به همراه لوله کشی های الزم در خطوط تحقیق و توسعه و  5 را تکمیل نموده است.  (بندهای 33 و 34 ) در 30 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که هر دوی این آبشارها اورانیوم غنی شده را انباشت کرده اند ( بند 32 . ) در 13 اکتبر 2019 ایران به آژانس اطلاع  داد که ابتدا یک آبشار 30 تایی از سانتریفیوژ IR6 در خط 6 تحقیق و توسعه پیش از افزایش آبشار به 164 سانتریفیوژ IR6 ،نصب خواهد کرد. ( بند 37 و 41) در 30 اکتبر 2019 آژانس راستی‌آزمایی نمود که نصب مجدد لوله کشی در خط 6 تحقیق و توسعه، برای جاگیری یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژه IR6 و   همچنین نصب آبشار 30 تایی سانتریفیوژ IR6 تکمیل شده است. در 5 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی  نمود که آبشار 30 تایی IR6 در حال انباشتن اورانیوم غنی شده بود.

24 .در 20 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران تست مکانیکی 3 سانتریفیوژ IR4 را به صورت   همزمان در مرکز تحقیقاتی تهران به مدت 12 روز انجام داده است. در 9 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی  نمود که ایران محل جدیدی را بجز محلهای مشخص شده در برجام برای تست مکانیکی سانتریفیوژها تجهیز  نموده است. (بند 40 )

25 .ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز(Bellows )را به  آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است  (بند1،80) آژانس   نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی  surveillance and containment measures  را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و  بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ نه فقط برای فعالیتهای مشخص شده در برجام بلکه برای فعالیتهایی فراتر از  آنچه در برجام مشخص شده است ، مانند نصب آبشارهای جدید که در بند قبل توضیح داده شد (بند 2، 80) ، استفاده شده اند. ایران هیچگونه سانتریفیوژ 1-IR را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار  افتاده اند، تولید نکرده است( بند 62)

26 . همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه‌های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله  آنهایی که از روز اجرا تولید شده اند، تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند 70 .)در 21 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران با استفاده از فیبر کربن، که تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی مداوم  فرایند تولید لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت 39 40 آژانس نبوده است، لوله های روتور تولید کرده است. فرایند تولید لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت مداوم آژانس میباشد.  

D .اقدامات شفاف سازی

27 .ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنالین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله وضعیت آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل گردد )بند 1.67 .)ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند 2.67 .)

28 .ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات  مراقبتی و نظارتی measures surveillance and containment - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC )تولید شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF ) در اصفهان (بند 68 ،)نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت  راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم )UOC )و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا بدست  آمده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69. )

E .سایر اطلاعات مرتبط

29 .ایران همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده 17( b )پروتکل الحاقی، تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه  داده است و تحت پروتکل الحاقی، دسترسی های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد نیاز برای بازدید در  ایران داشته است. همکاری بموقع و فعاالنه از سوی ایران در ارایه چنین دسترسی، موجب تسهیل در اجرای  پروتکل الحاقی شده و اعتماد را افزایش میدهد. همانطور که در تاریخ 7 نوامبر 2019 مدیرکل موقت به  
شورای حکام گزارش نمود ، آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس  اظهار نشده بود، شناسایی کرده است . مهم است که ایران به تعاملات خود با آژانس برای حل و فصل موضوع  در اسرع وقت ممکن ادامه دهد. تعامالت ادامه دار بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای موافقتنامه پادمان و  پروتکل الحاقی، نیازمند همکاری به موقع و کامل توسط ایران است.

30 .راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در  بخش های D ،E ،S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

31 .طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک  شرکت نموده است. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیون مشترک، بند 6.4.6.)

F .خلاصه

32 .آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج  از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند(LOFs )و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان های آن اظهار شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته ای اظهارنشده برای ایران کماکان ادامه دارد.

33 .از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس  مفاد برجام پرداخته است.

34 .مدیرکل موقت به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

 1. آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمود رضا خاوری است؟!

 2. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

 3. ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علی‌عسکری

 4. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

 5. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

 6. ماجرای کاخ مرمر که مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن مستقر بودند

 7. نشنال اینترست: ایران برنده نظامی خاورمیانه 

 8. اقدام عجیب AFC / برنامه بازی‌های استقلال و شهر خودرو از تقویم آسیا حذف شد

 9. زیبا کلام برای خودش نوشابه باز کرد؟!

 10. چرا ترامپ درباره تلفات عین‌الاسد دروغ گفت؟/ آزمون شفافیت شورای نگهبان/ واکنش کدخدایی به انتقاد لاریجانی از ردصلاحیت نمایندگان

 11. نقطه زن بودن موشک‌ها دیگر در سیطره آمریکا نیست/ دقت موشک‌های سپاه واقعی و بالا است

 12. برای کشیدن کارت سوخت عجله نکنید/ اعلام نحوه صحیح سوخت‌گیری

 13. جدیدترین تصاویر از حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد

 14. حرکت اول تحول در گام دوم انقلاب 

 15. راهپیمایی زنان آمریکایی به تظاهرات علیه ترامپ تبدیل شد + تصاویر

 16. تصاویری از برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس فرانسه با معترضان

 17. فتاح: کار آزادراه تهران شمال تمام شده است/ کاخ مرمر به موزه تبدیل می‌شود/ مالیات پرداخت می‌کنیم

 18. آشوبگران نفوذی در لبنان

 19. مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت: رد صلاحیت‌های اخیر عمدتا برای اختلاس بوده است

 20. عضو شورای نگهبان: نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد/ اجازه ندهیم افراد فاسد در کشور حاکم شوند

پربحث‌های هفته

 1. نمک‌پاشی بر زخم مردم و سوءاستفاده از داغ ملی/ بیانیه احمد توکلی در مورد حوادث اخیر در کشور

 2. نامه ۲۴ اقتصاددان به رئیس‌جمهور: با این ۱۰راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید

 3. محسن تنابنده: پس از «پایتخت ۶» دیگر با تلویزیون کار نخواهم کرد!

 4. لطفا در زمین ترامپ بازی نکنید

 5. تظاهرات دانشجویان و گسست های اجتماعی و سیاسی

 6. عذرخواهی خانمی که صحبت‌هایش جنجال به پا کرد

 7. واکنش‌ها به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس/ چهره های شاخص اصلاح طلب و اصولگرایی که تایید یا رد شدند

 8. چرا ترامپ توییت فارسی منتشر می‌کند؟

 9. واکنش کدخدایی به انتقاد روحانی از ردصلاحیت‌ها/ نظر علی مطهری درباره تجمعات روزهای اخیر/ آمریکا می‌خواهد سقوط هواپیما را بهانه تحریم جدید قرار دهد؟

 10. آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمود رضا خاوری است؟!

 11. تجمعات محدود با شعارهای تند سیاسی

 12. آلمان، فرانسه و انگلیس مکانیسم ماشه برجام را فعال کردند

 13. انتقاد توکلی از اقدام عجیب وزارت نفت برای تاسیس مجتمع اداری عظیم

 14. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

 15. شهاب حسینی: انصراف از جشنواره فجر دامن‌زدن به افتراق‌هاست/پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم

 16. ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علی‌عسکری

 17. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

 18. از منشور سازمان ملل تا تار سبیل نداشته جان کری!

 19. نقش آمریکا در سقوط هواپیمای اوکراینی

 20. تصاویر جدید از ویرانه‌های عین الاسد

 21. تیم‌های ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف دادند

 22. لزوم برگزاری تشییع و یادبود ملی برای شهدای سقوط هواپیما/پنهانکاری درباره سقوط هواپیما به روایت عباس عبدی/ نادران: نمایندگانی که به‌دلیل فساد مالی ردصلاحیت شده‌اند به دادگاه معرفی شوند

 23. وقتی ترامپ خودش را حرامزاده توصیف می‌کند

 24. منتشرکننده تصاویر اصابت موشک به هواپیمای مسافربری شناسایی شد

 25. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. آلمان، فرانسه و انگلیس مکانیسم ماشه برجام را فعال کردند

  2. ترامپ: قاسم سلیمانی را کشتیم چون او حرف‌های بدی درباره کشور ما (آمریکا) می‌زد

  3. نشنال اینترست: ایران برنده نظامی خاورمیانه 

  4. ۱۱ سنگ بزرگ پیش پای ایران و چین برای همکاری اقتصادی

  5. پدربزرگ ترامپ چه کاره بوده است؟ / عکس

  6. نیویورک تایمز: ابلیس ترامپ واگیر است

  7. ویژگی‌های توافق مورد نظر ترامپ بجای برجام تشریح شد

  8. دفنس وان: ۱۱ آمریکایی در حمله ایران به عین الأسد ضربه مغزی شدند

  9. وزیر خارجه آلمان: هنوز هم به دنبال حفظ توافق هستیم!

  10. کریستین امانپور در سی ان ان: دولت ترامپ همچنان به دنبال تغییر رژیم در ایران است

  11. نقطه زن بودن موشک‌ها دیگر در سیطره آمریکا نیست/ دقت موشک‌های سپاه واقعی و بالا است

  12. رویترز: تروئیکای اروپایی تصمیم به استفاده از مکانیسم ماشه گرفته‌اند

  13. مذاکره ایران و عراق درباره جنگنده‌هایی که صدام به ایران فرستاد

  14. حسین شریعتمداری: آقای سفیر، این چه‌کاری بود؟!

  15. بازتاب جهانی سخنان رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران

  16. راهپیمایی زنان آمریکایی به تظاهرات علیه ترامپ تبدیل شد + تصاویر

  17. بازداشت مفتی داعش و بردارش در موصل + عکس

  18. مکانیسم ماشه، تیر آخر به سوی برجام؟ 

  19. ادعای پمپئو: ترور سلیمانی قطعا قانونی بوده!

  20. جو سنگین علیه ترامپ بعد از دروغگویی درباره تلفات انتقام موشکی ایران

  21. پذیرش تلفات از نوع آمریکایی؛ واشنگتن اندک‌اندک تلفات عین‌الاسد را می‌پذیرد

  22. تصاویر جدید از پایگاه ویرانه آمریکا

  آخرین عناوین