روایت سید حسن نصرالله از شکست راهبرد ترامپ در برابر ایران

گروه ویدئو الف،   3980820169

برخی به جنگ آمریکا علیه ایران دلبسته‌اند و می‌گویم که این ۹۹درصد منتفی است.ترامپ نیروهای آمریکا را در سوریه به خاطر میادین نفتی باقی نگه داشت.اسرائیل به مواضع عبدالملک الحوثی بسیار دقت کرد.