سواحل شرقی مکزیک درگیر فاجعه‌ای دیگر

گروه عکس الف،   3980820113

در سواحل شرقی مکزیک لکه‌های نفتی دیده شد که منبع آن‌ها نا مشخص است. نهادهای مرتبط گفته‌اند هیچ گزارشی مبنی بر نشت نفت از روی سکو یا کشتی اعلام نشده است. این لکه‌ها حدود ۸ کیلومتر از سواحل شهرهای لاس فلور را پوشانده است. مسئولان درحال تحقیق درباره تاثیر این مواد بر روی گونه‌های جانوری هستند.