آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»

گروه عکس الف،   3980820060

آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»، صبح دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیأت مرکزی بازرسی انتخابات افتتاح شد./ خبرگزاری فارس

آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»آئین افتتاح «ستاد انتخابات کشور»
ابر آروان

آخرین عناوین