تصاویر/ نخستین تصاویر از زلزله ۵.۹ ریشتری آذربایجان‌شرقی

گروه عکس الف،   3980817048
تصاویر/ نخستین تصاویر از زلزله ۵.۹ ریشتری آذربایجان‌شرقی