واکنش برنی سندرز به گام چهارم کاهش تعهد هسته‌ای ایران

گروه جهان الف،   3980817032

برنی سندرز در توئیتر: تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت در فردو نگران کننده است. باید فوری به برجام بپیوندیم و در مورد سایر مسائل منطقه‌ ای با ایران صحبت کنیم.