هفت روز در یک نگاه - از توهین مطهری تا گام چهارم هسته‌ای

محمدسجاد بهرامی، گروه ویدئو الف،   3980816023

از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و اقتصاد؛ رخدادهای مهم هر هفته را با یک نگاه ببینید و بخوانید.