طراحی جدید پارکینگ در چین

گروه عکس الف،   3980814131

در این پارکینگ با قرار دادن خودرو در جایگاه مخصوص، ماشین بصورت اتوماتیک به شکل خاصی پارک می‌شود که فضای کمتری را اشغال کند.

ابر آروان

آخرین عناوین