رکورد شکنی ۱۵ خانم

گروه ویدئو الف،   3980814095

یک تیم سقوط آزاد، متشکل از ۱۵ خانم در اسکای رود استرالیا غربی، رکورد جدیدی را در چتربازی نمایشی ثبت کردند.

ابر آروان

آخرین عناوین