تصویب کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

گروه سیاسی الف،   3980814076

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) با کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 14 آبان) مجلس شورای اسلامی در حالی با کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند که پیش از آن با بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به صورت یک فوریت مخالفت کرده بودند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان درخواست کننده یک فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: اصل موضوع یک فوریت این طرح است و مجلس 10 روز برای ارائه نظرات کارشناسی فرصت دارد چرا که اثرات آن توسط کارشناسان قضایی بررسی شود.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأی‌گیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.

کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری با 115 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.