آخرین قیمت خودروهای داخلی

گروه اقتصادی الف،   3980814071

روزنامه دنیای اقتصاد جدول تازه ترین قیمت خودرو را منتشر کرد. در این جدول قیمت سمندEF۷ به ۹۰میلیون تومان رسیده است.