ربیعی: رئیس‌جمهور نامه‌هایی را به پادشاه عربستان ارسال کرده

گروه ویدئو الف،   3980813126

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: رئیس جمهوری نامه‌هایی را به پادشاه عربستان ارسال کردند و اساس این نامه‌ها امنیت و صلح و ثبات منطقه بوده است.