چشمک یک شهاب سنگ در آسمان کالیفرنیا

گروه ویدئو الف،   3980813102

تصویری از برخورد یک شهاب سنگ به زمین را در کالیفرنیا آمریکا دوربین مداربسته یک ساختمان ثبت کرده است.

ابر آروان

آخرین عناوین