معاون وزیر کشور: لیست سیاه سخنرانی نداریم

گروه سیاسی الف،   3980813074

معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور گفت: تا این ساعت هیچ فهرستی تحت عنوان لیست سیاه سخنرانی موضوعیت نداشته است.

جمال عرف در گفتوگو با ایرنا بیان کرد: لیست و فهرستی مبنی بر ممنوعیت افراد برای سخنرانی نداریم و اگر از سخنرانی فردی در یک مجموعه جلوگیری شد به عنوان مثال در دانشگاه باید از مکانیزم هیات نظارت برای دفاع از حق خود استفاده کند.

رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: وزارت کشور سعی دارد در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمامی راه های قانونی را در پیش رو بگذارد تا میزان لغو سخنرانی ها به حداقل ممکن برسد.

عرف درباره انتخابات الکترونیکی اظهار داشت: فرایند انتخابات شامل چند مرحله از جمله احراز هویت‌ها، اخذ رای، صندوق و شمارش آرا است که مرحله نخست آن به طور حتم الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: هم اینک با شورای نگهبان توافق شده که صندوق هایی برای احراز هویت الکترونیکی پیش بینی شود که در این راستا مقرر شده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این صندوق ها را بسازد.

رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه درصدد وارد کردن این صندوق ها از خارج کشور نیستیم گفت: حدود ۶۰ هزار دستگاه احراز هویت با همکاری وزارت دفاع در حال ساخت است و قرار است تا اول بهمن امسال تحویل وزارت کشور شود.

عرف اظهار داشت: احراز هویت الکترونیکی بخش عمده ای از سلامت انتخابات را تضمین می کند چراکه از بروز تخلف هایی نظیر استفاده از شناسنامه جعلی، شناسنامه متوفی یا دیگر تخلفها برای ۲ بار رای دادن جلوگیری می‌شود.