کشتی آویزان از آبشار نیاگارا پس از یک قرن سقوط کرد

گروه ویدئو الف،   3980813030

حدود یکصد سال پیش یک کشتی در آبهای منتهی به آبشار نیاگارا غرق شد که در طول یک قرن پیش، این کشتی از آبشار نیاگارا آویزان مانده بود اما وزش بادهای شدید و بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب فروافتادن این کشتی شد.

ابر آروان

آخرین عناوین