گذشت حسن نصرالله از جوان هتاک لبنانی

گروه جهان الف،   3980811138

یک جوان لبنانی که تحت تاثیر رسانه‌های سعودی به سیدحسن نصرالله فحاشی کرده و توسط سازمان اطلاعات ارتش لبنان بازداشت شده بود، به درخواست شخص دبیرکل حزب الله آزاد شد.

گذشت حسن نصرالله از جوان هتاک لبنانی

به گزارش تسنیم، این جوان لبنانی از طریق اشعاری هتاکانه به رهبر مقاومت لبنان توهین کرده بود که سازمان اطلاعات ارتش لبنان وی را بازداشت کرد.

این جوان روی استیج میدان نور در طرابلس لبنان به این  اقدام هتاکانه دست زده بود، اما سید حسن نصرالله شخصا خواستار آزاد وی شد و سازمان اطلاعات ارتش لبنان وی را آزاد کرد.