آتش سوزی مرکزی خریدی در پایتخت شیلی

گروه ویدئو الف،   3980809068

در حالی که آتش نشانان در حال مهار آتش در مرکز سانتیاگو هستند، در گوشه‌ای دیگر نیروهای ویژه در حال ریختن آب روی مردم هستند.

ابر آروان

آخرین عناوین