وزیر دفاع لبنان مجوز حمل سلاح را لغو کرد

گروه جهان الف،   3980805077

"الیاس بوصعب" وزیر دفاع لبنان با صدور دستوری مجوزهای حمل سلاح را در سراسر این کشور لغو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این مجوزها  از ساعت شش عصر روز گذشته (شنبه) تا اطلاع بعدی  لغو شده و موارد استثنای آن شامل  دیپلمات‌ها و همراهان وزرا و نمایندگان کنونی و سابق و رؤسای احزاب و طوایف دینی است.
همچنین مجوز حمل سلاح که با عنوان "خاص" به کارمندان سفارت خانه های خارجی داده شده است از این قانون مستثنی شده است.
در این حکم به متخلفان هشدار داده شده است که در صورت هرگونه تخلف از مفاد این دستور شدیدترین مجازات برای عامل آن در نظر گرفته شده است و فرماندهی ارتش بر لزوم اجرای این دستور تاکید دارد و متخلفان به دادگاه‌های نظامی ارجاع داده خواهند شد.

تظاهرات اعتراض آمیز لبنانی از پنجشنبه شب دو هفته پیش (25 مهر) آغاز شد و همچنان ادامه دارد هرچند در برخی مناطق بیروت از شدت آن کاسته شده است.

در این فاصله سعد حریری نخست وزیر لبنان به منظور برون رفت از بحران طرح اصلاحات اقتصادی ارائه کرد که به تصویب دولت رسید اما ادامه اعتراض ها در خیابان ها حاکی از این است که معترضان طرح اصلاحات اقتصادی را ناکافی می دانند.