وکیل خانواده

گزارش بازرگانی،   3980730111
وکیل خانواده

 

دادگاه خانواده دادگاهی است که  در هر حوزه قضایی تشکیل می­شود و به طور اختصاصی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می­کند، برای مراجعه به دادگاه خانواده هر یک از خواهان و خوانده می­توانند خودشان به طور مستقل طرح  یا دفاع از دعوا کنند و یا از طریق وکلای خانواده اقدام کنند.

مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1-رسیدگی به دعاوی نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی.

2-دعاوی مربوط به ازدواج دائم و موقت و اذن گرفتن در ازدواج.

3-اختلاف در  شروط ضمن ازدواج.

4-ازدواج مجدد.

5-جهیزیه.

6-مهریه.

7-نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت.

8-تمکین و نشوز.

9-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

10-حضانت و ملاقت طفل.

11-نسب

12-رشد، حجر و رفع آن.

13-ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.

14-نفقه اقارب.

15-امور راجع به غایب مفقودالاثر.

16-سرپرستی کودکان بی سرپرست.

17-اهدای جنین.

18-تغییر جنسیت.

 

»»»بنابراین برای تمامی موارد مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه خانواده طرح دعوا نمود، پرسشی که مطرح می گردد این است که چنانچه شخصی در غیر دادگاه خانواده برای مثال در دیگر دادگاه­های عمومی طرح دعوا کند آیا دادگاه مذکور به دعوی رسیدگی می­کند؟

در مواردی که امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه­های عمومی غیر از دادگاه خانواده طرح می­گردد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می­نماید و در این صورت هزینه دادرسی پرداختی قابل استرداد از دادگاه نمی­باشد و به ضرر خواهان خواهد بود و در صورت طرح دعوا در دادگاه خانواده هزینه دادرسی را مجددا باید پرداخت نماید.

وکیل خانواده چه کسی است ؟

»»»»وکیل خانواده وکیلی است که در واقع تخصص لازم و کافی در طرح و دفاع از کلیه دعاوی خانوادگی را دارد و در صورت مراجعه به وکیل خانواده در بدو امر اظهارت موکل خود را شنیده و از چند جهت مورد بررسی قرار می­دهد :

1-از جهت ارشاد موکل به سمت سازش ، اگر امکان سازش در موضوع اختلاف وجود داشته باشد موکل خود را تشویق به سازش می­کند.

2- در صورت عدم امکان سازش وکیل خانواده با بررسی مدارک و و دلایل موکل جستجو می­کند که آیا موضوع مورد اختلاف قابل طرح در دادگاه خانواده از طرف موکل میباشد یا خیر.

3-در صورت امکان طرح موضوع در دادگاه وکیل خانواده تمام جزئیات ادله موکل خود را بررسی می­کند تا چنانچه احتمال پیروزی در موضوع اختلاف را نداشته باشد از طرح دعوای واهی و تحمیل هزینه بی مورد پیشگیری گردد.

4-وکیل خانواده پس از بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت در موضوع خانواده مورد نظر به موکل تفهیم می­کند روند موفقیت آمیزی در پرونده خواهد داشت یا خیر.

5- در صورتی که موکل با آگاهی که وکیل خانواده در رابطه با موضوع در اختیار موکل قرار داده خواهان اقامه دعوا یا دفاع از دفاع باشد، تمامی اقدامات لازم قانونی را در اسرع وقت به عمل خواهد آورد.

شروع تا خاتمه دعوای خانوادگی

در صورت مراجعه به  وکیل خانواده در تهران تمامی اقدامات لازم در دادگاه توسط وکیل خانواده انجام می­شود، وکیل خانواده دادخواست لازم را تنظیم و به دادگاه ارائه و در تمامی جلسات دادگاه حضور خواهد داشت و اغلب در دعاوی خانوادگی طرفین تمایلی به حضور در دادگاه و روبه رو  شدن با طرف مقابل خود را ندارند بنابراین نیاز نیست که موکل خود نیز در جلسات دادگاه حاضر و وکیل خانواده خود در جلسه حاضر شده و تمامی مطالبات و اعتراض و درخواست­های موکل خود را با استناد به مواد قانونی که در جهت منافع موکل است ضمن لایحه مستحکم و مستدل تقدیم دادگاه می­کند و البته در برخی موارد  دادگاه خانواده نیاز به حضور موکل را در جلسه دادگاه ضروری می­بیند که در این صورت به وکیل خانواده اعلام می­کند که موکل نیز در دادگاه حاضر شود، که در چنین مواقعی هم موکل با مشاوره­های لازم وکیل خانواده آمادگی لازم را جهت حضور در دادگاه پیدا خواهد کرد.

برخی دعاوی خانوادگی و نیاز به حضور وکیل خانواده:

دعاوی راجع به نامزدی

مطابق ماده 1035 قانون مدنی نامزدی به معنی ارتباط زوجیت بین دو نفر نمی­باشد، و دختر و پسری که باهم نامزد می­شوند موظف نیستند که در آینده باهم ازدواج کرده و ارتباط زناشویی داشته و به اصطلاح زن و شوهر شوند حتی اگر در زمان نامزدی بین خود مهریه­ای را که  برای ازدواج تعیین کرده باشند تماماً یا قسمتی از مهریه را مرد به زن داده باشد، بنابراین  دختر و پسری که باهم نامزد هستند تا زمانی که عقد ازدواج بین آنها جاری نشده است می­توانند نامزدی را به هم بزنند و طرف دیگر نمی­تواند او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت منصرف شدن از ازدواج مطالبه خسارت کند.

»»»»بنابراین مطابق قانون به دختر و پسری که عقد ازدواج بین آن­ها در دفتر ازدواج منعقد نشده باشد و فقط وعده ازدواج به یکدیگر داده باشند نامزد گفته می­شود.و مطابق ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج دائمی الزامی است، بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده دو طرف باهم نامزد می­باشند.

سوال:اگر دختر و پسری که بین آن­ها عقد ازدواج برقرار نشده ولی برای ازدواج بین خودشان مهریه تعیین کرده باشند و  به اصطلاح نامزد هستند و نامزدی به هم بخورد مهریه مذکور به دختر تعلق می­گیرد؟

جواب: خیر مطابق ماده 1035 قانون مدنی مهریه تعلق نمی­گیرد و حتی اگر در دوران نامزدی پسر مهریه را به دختر داده باشد بعد از به هم خوردن نامزدی می­تواند مهریه مذکور را از دختر پس بگیرد. و نکته این که مهریه به زنی تعلق میگیرد که بین زن و مرد عقد نکاح جاری شده باشد و اگر بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد تمام مهریه زن باید داده شود ولی اگر قبل از نزدیگی طلاق بگیرند و... در این صورت نصف مهریه را باید به زن داد.

به هم خوردن نامزدی

مطابق ماده 1035 قانون مدنی طرفین(نامزدها) می­توانند از نامزدی را به هم بزنند و هیچ کس نمی­تواند آنها را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت انصراف از وصلت خسارتی دریافت کند اما بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواد صحبت از خسارات دوران نامزدی می­کند که در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند و می­توان گفت منظور از خسارات در قانون حمایت خانواده خسارت و مسئولیت ناشی از سوء استفاده از این حق(یعنی حق برهم زدن نامزدی) می باشد. که در عمل اثبات آن بسیار دشوار است.

نکته قابل توجه این است که نامزدی مصطلح در عرف مناطق مختلف کشور با مفهوم نامزدی در قانون متفاوت است برای مثال در شهرهای بزرگ مثل تهران دختر و پسر با اطلاع خانواده­ها مدتی را تحت عنوان آشنایی سپری می­کنند که به این دوران که به منظور شناخت برای انعقاد عقد ازدواج است نامزدی اطلاق می­شود و دقیقا منطبق با مفهوم نامزدی در قانون مدنی است، اما در شهرستان­ها نامزدی به این شکل را به ندرت مشاهده می­کنیم و به دختر و پسری که عقد ازدواج بین آن­ها منعقد شده ولی زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع نکرده­اند نامزد گفته می­شود.

استرداد هدایای نامزدی   

مطابق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می­توانند در صورت به هم خوردن نامزدی هدایایی را که به طرف مقابل و پدر و مادر ایشان داده است مطالبه کند . و اما سوال این است که چه هدایایی قابل استرداد است؟

1-هدایایی قابل استرداد است که عادتا نگه داشته می­شود، مثل طلا و جواهر و چیزهای مصرف شدنی مثل لوازم آرایشی و ... قابل مطالبه نخواهد بود.

2- اگر هدایایی که معمولا نگه داشته می­شوند مثل طلا و جواهر موجود نباشد باید قیمت آن هدایا پس داده شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.

سوال: اگر به هم خوردن نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها باشد آیا هدایای نامزدی را می­توان پس گرفت؟

مطابق ماده 1038 قانون مدنی در صورت فوت نیز هدایایی که معمولا نگه داشته می­شوند می­توان پس گرفت اما اگر از بین رفته باشد در این صورت استثناء است و قیمت هدایا را نمی­شود گرفت.

سوال: در صورتی که مهریه در دوران نامزدی تعیین شده و به دختر تسلیم شده باشد در صورت به هم خوردن نامزدی قابل استرداد است یا به عنوان خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نمی­باشد؟

برای پاسخ به این سوال بین مفهوم نامزدی در قانون و عرف قائل به تفکیک می­شویم:

1-در صورتی که نامزدی بدون انعقاد عقد در دفتر ازدواج باشد و مطابق قانون و صرفا برای آشنایی باشد، مهریه داده شده پس گرفته می­شود و به عنوان خسارت نمی­توان از استرداد آن امتناع کرد.

2-در صورتی که نامزدی به مفهوم عرفی بعد از عقد در دفتر ازدواج و قبل شروع زندگی مشترک باشد، در این صورت اگر بین نامزدها(که در واقع از نظر قانون زن و شوهر محسوب می­شوند) نزدیکی واقع شده باشد زن مستحق کل مهریه است و مهریه داده شده قابلیت استرداد ندارد و اما اگر نزدیکی واقع نشده باشد در این صورت مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر زن تمام مهریه را گرفته باشد باید نصف آن را به مرد برگرداند.(ماده 1092 ق.م)

سوال: آیا می­توان در نامزدی شرط کرد که طرفین نامزدی را نتوانند به هم بزنند؟

ماهیت نامزدی این است که طرفین بتوانند در صورت عدم تمایل به وصلت آن را به هم بزنند و درج چنین شرطی مخالف نظم عمومی می­باشد و قابل ترتیب اثر نمی­باشد.

از دیگر دعاوی خانوادگی که حضور وکیل خانواده لازم است و با حضور وکیل خانواده روند پرونده سریع انجام می­شود عبارتند از:

دعوای طلاق : دعوای طلاق که به سه شکل دعوای طلاق داریم، طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد، و طلاق توافقی . که وکیل خانواده با توجه به درخواست کننده دادخواست مناسب را تنظیم و به دادگاه می­دهد. در طلاق توافقی در ابتدا زوجین به مراکز مشاوره خانواده مراجعه میکنند یا اگر ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه نکنند دادگاه باید آنها را به مراکز مشاوره ارجاع دهد.، در طلاق به درخواست شوهر یا به درخواست زن دادگاه زوجین را به داوری ارجاع می­دهد. در طلاق توافقی ارجاع به داوری نداریم و زوجین به مراکزمشاوره خانواده ارجاع می­شوند.

مهریه: دعوای مهریه نیز که در اغلب موارد بدون اینکه درخواست طلاقی باشد مطرح می­گردد و در بعضی موارد هم چون دعوای طلاق مطرح می­شود به دنبال آن دعوای مطالبه مهریه می­شود. نحوه مطالبه مهریه هم به این صورت می باشد که زن از دو طریق می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام کند. ۱ – مطالبه مهریه از طریق دادگاه ویژه خانواده ۲ – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت. پیشنهاد ما این است چنانچه زوج دارای اموالی باشد زوجه از طریق ثبت اقدام نماید و اموال وی را توقیف و وی را ممنوع الخروج نماید به دلیل اینکه مطالبه مهریه از این طریق کم هزینه و سریع می باشد.

حضانت و نگهداری اطفال.

نفقه زن و فرزندان و...

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

 1. چه کسانی از ارزانی بنزین سود می بردند؟! / خطاهای آشکار دولت در اجرای یک تصمیم درست

 2. لیست مناطقی که در آن اینترنت مجددا برقرار شده است

 3. فیروزآبادی: اختلال اینترنت به زودی برطرف می‌شود

 4. دیلی میل: هزاران بیمار انگلیسی در بیمارستان‌ها محبوس شده اند زیرا جایی ندارند که بروند!

 5. توهم سعودی‌ها؛ «جنگ به داخل ایران منتقل شد»

 6. نگاهی به نظرات کاربران پس از قطعی اینترنت

 7. مشاجره ازغدی با رئیس‌جمهور رسما تکذیب شد

 8. حکایت زنانی که برای اغتشاش به ایران آمدند

 9. ما و بی‌بی‌سی

 10. رحیم‌پور ازغدی: امضای بیشترین قرارداد با دشمن در۶ سال گذشته/ احتمالا در شورای انقلاب فرهنگی حضور پیدا نکنم

 11. شمخانی: تک تک اغتشاشگران مجازات می شوند/ صف آشوبگران از معترضان جدا است

 12. «آمد نیوز»حرفه‌ای با امکانات بیشتر!

 13. آغاز اتصال اینترنت به صورت محدود

 14. برپایی ‌راهپیمایی محکومیت اغتشاشات روز دوشنبه در تهران

 15. شاه سعودی؛ فرافکنی یا آلزایمر؟

 16. باهنر: دروازه اول شکست، اطمینان به پیروزی در انتخابات است

 17. اتصال اینترنت ۷ دانشگاه بزرگ تهران

 18. گفت و گوی تلفنی وزیر خارجه ژاپن با ظریف

 19. خسارت دیدگان از اقدامات آشوبگران شکایت کنند

 20. حقوق معلمان در کدام کشورها بالاتر است؟

 21. ۱۷ استان در انتظار آب دریای عمان و خلیج فارس

پربحث‌های هفته

 1. سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

 2. افزایش قیمت بنزین؛‌ چرا حالا،‌ چرا به این شکل؟

 3. عوامفریبی با برچسب پوپولیسم/ چه کسی یا چه چیزی در اجرای تصمیم بنزینی فدا شد؟

 4. حکایت ما و این روزهای اینترنت / از شبکه ملی اطلاعات چه خبر ؟

 5. معترض جان به لب رسیده کجا و چگونه حرفش را بزند؟/ لطفا به معترضان تریبون بدهید

 6. مشاجره رئیس‌جمهور و رحیم‌پور ازغدی درباره بنزین/ روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ترک کرد

 7. رهبر انقلاب درباره افزایش نرخ سوخت: گفته بودم اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند حمایت خواهم کرد/ تصمیم سران قوا باید اجرا شود/ مسئولین دقت کنند هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند

 8. سلاخی ماموران ناجا توسط اغتشاشگران + تصاویر

 9. یک مقام مطلع: محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته

 10. نوبخت: پرداخت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خانوارها/ یارانه جدید ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان

 11. دروغ پردازی گوگل در مورد اعتراضات شب گذشته تهران + عکس

 12. روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است

 13. نظر باهنر درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس/ فرایند تصمیم‌گیری در جلسه سران سه قوه چگونه است؟/ احتمال استعفای محمود صادقی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

 14. در آینده نزدیک اینترنت وصل می‌شود

 15. چه کسانی از ارزانی بنزین سود می بردند؟! / خطاهای آشکار دولت در اجرای یک تصمیم درست

 16. طرح سه فوریتی نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین

 17. لاریجانی بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان مصوبه سهمیه‌بندی بنزین را امضا کرد

 18. نوبخت: درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت بنزین بین مردم باز توزیع می شود

 19. نامه حاجی بابایی به رئیس مجلس در نقد افزایش قیمت بنزین

 20. ربیعی: سفره و یخچال خالی بازنشسته‌ها را درک می‌کنیم/ نمی‌توانستیم بگوییم فلان ساعت بنزین گران می‌شود

 21. لیست مناطقی که در آن اینترنت مجددا برقرار شده است

 22. راه‌های رفته و نرفته اصلاح قیمت بنزین به روایت کارشناسان اقتصادی

 23. عضو کمیسیون اقتصادی: اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین، به این صورت شتاب‌زده بود/ دولت باید پاسخگو باشد

 24. صدا‌وسیما به معترضان فرصت دهد/ مشاجره ازغدی و روحانی درباره بنزین و تکذیب آن/ انتقاد تند عباس عبدی از شورای نگهبان

 25. واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین/ پگاه آهنگرانی در فهرست عفو رئیسی/ چرا روحانی استعفا نمی‌دهد؟

آخرین عناوین