تعقیب ۱۰۵ نفر از مدیران دوره‌های مختلف در خصوص سیل گذشته

گروه ویدئو الف،   3980730066

سخنگوی قوه قضائیه: طبق بررسی‌ها در ارتباط با سیل گذشته، در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند و برای ۱۰۵ نفر از مدیران بخش‌های زیربط پرونده کیفری صادر و تحت تعقیب قرار گرفتند.

ابر آروان

آخرین عناوین