درآمد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸

گروه اقتصادی الف،   3980730033

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با بررسی دقیق و مدیریت درآمدها، می توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم.

درآمد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸

به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بحث شفاف سازی در بودجه پرداخت و از انحراف پیش بینی های انجام شده با واقعیت بودجه بندی سال 98 گفت و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده درآمد حاصل از هدفمندی یارانه های در سال  98 مبلغ 142 هزار میلیارد تومان است.

او گفت: درآمدهای نفتی کشور امسال 155 میلیارد تومان است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه ما می توانیم از سد نفت بگذریم افزود: اکنون 100 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها برای دولت درآمد دارد.

حاج بابایی با بیان اینکه امروز ما مشکل اجرای قانون داریم و نگران عواقب اجرای مصوبات مجلس هستیم، افزود: درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات است. مشکل در اجرا نشدن قانون است.

او به اصلاح ساختار پولی کشور اشاره کرد و گفت: باید ساختار پولی کشور اصلاح شود. بانک مرکزی باید حساب تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را متمرکز و رصد کند. خود دولت از اعلام معافیت های مالیاتی امتناع می کند.