سقوط هواپیما روی خودروها در برزیل

گروه حوادث الف،   3980729161

این حادثه در نزدیکی فرودگاه کارلوس پراتس روی داد. این هواپیما اندکی بعد از برخاستن از باند در یک خیابان سقوط کرده و در پی این حادثه چندین خودرو نیز آتش گرفتند.