چگونه از پوکی استخوان پیش‌گیری کنیم؟

گروه سلامت الف،   3980729153

پوکی استخوان بیماری است که در آن تراکم استخوان کاهش می‌یابد و شکننده می‌شود. این بیماری هیچ علائمی ندارد و باید با تغذیه مناسب و ورزش از آن پیش‌گیری کرد.