مهدی ترابی: چرا مسئولین راه حل مشکلات کشور را متوجه نمی‌شوند؟

 3980729088

مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس دیشب پس از بازی با پیکان گفت: نمیدانم چرا مسئولین راه حل مشکلات کشور را متوجه نمی‌شوند و خواستم با این کارم راه حل مشکلات را به مسئولین گوش زد کنم.