اجرای طرح معلم مددکار در مدارس استان تهران

گروه اجتماعی الف،   3980728183

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به اجرای طرح معلم مددکار در مدارس استان تهران گفت: این طرح در آموزش و پرورش استان و به صورت پایلوت در ۳ شهرستان اجرایی شده است.

به گزارش مهر، شکراله حسن بیگی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده با اشاره به ضرورت پیگیری اقدامات عملیاتی جهت کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: ۳ سال پیش که مقام معظم رهبری در زمینه آسیب های اجتماعی ورود پیدا کردند بر پیگیری اقدام و کار فوق العاده از سوی دستگاه های اجتماعی تاکید کردند.

وی همچنین عنوان کرد: کار فوق العاده یعنی با امکانات موجود اقدامات اثربخشی را دنبال کنیم تا میزان بهره وری از امکانات موجود بیشتر شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به ضرورت پیگیری اقدامات عملیاتی افزود: ما مسئول و متولی هستیم و باید ورود فعال تر و جدی تر داشته باشیم در همین راستا گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه آسیب های اجتماعی به رئیس جمهور ارسال می شود.

حسن بیگی سپس با اشاره به سند ارتقا وضعیت زنان استان تهران عنوان کرد: فردا در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار است این سند نهایی شود و اگر اعضای کارگروه نظری در مورد این سند دارند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ارسال کنند تا بررسی شود.

وی همچنین به طرح معلم - مددکار استان تهران اشاره کرد و گفت: این طرح در آموزش و پرورش استان و به صورت پایلوت در سه شهرستان اجرایی شد که اعتبار این طرح توسط دفتر امور اجتماعی استانداری تهران پیگیری و به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران همچنین تصریح کرد: با توجه به شعار برخورد با آسیب های اجتماعی به منظور اینکه همه گروه ها در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی فعال شوند، با طرح معلم - مددکار علاوه بر معلمان تربیتی، تمامی معلمان در زمینه رفع مشکلات دانش آموزان ایفای نقش می کنند.