اتوبوس هوایی؛ چاره‌ای برای معضل ترافیک

گروه اجتماعی الف،   3980728147

متخصصان دانشگاه فنی آخن آلمان با ایده ساخت یک اتوبوس هوایی برای حل مشکل ترافیک به میدان آمده‌اند.